XARXA DE BIBLIOTEQUES DEL LLUÇANÈS

El bloc de les biblioteques del Lluçanès.

divendres, 14 de juliol de 2017

Auca de la Lola Anglada
1. Mil vuit-cents noranta-dos,
és l'any quan neix la Dolors.

2. Pel centre de Barcelona,
s'hi veu sovint sa carona.

3. Al carrer de Mercaders,
viu com filla de burgés.

4. Amb sis anys ja fa ninots:
nens, nines, flors, falciots…

5. A Llotja tindrà bons mestres,
tots ells dibuixants ben destres.

6. Pel Cu-cut els fa un dibuix,
va amb cames de cotó fluix.

7. Col.laborà al Patufet,
amb Junceda i en Cornet.

8. Tot son formós ideari
apareix al setmanari.

9. Col-lecciona les nines
i dibuixa nenes fines.

10. Va a Tiana per l'estiueig,
sempre rebutja el flirteig.

11. Lola Anglada i Sarriera
és noucentista i sincera.

12. Artista polifacètica
de meravellosa estètica.

13. El que va fer fou cabdal,
pel corrent nacional.

14. És ben rebuda a Paris
pels artistes del país.
Lola Anglada
Clic: Auca amb dibuixos »
15. Amb tots ells parla francès
i l'estimen d'allò més.

16. Treballà per editors,
coneguts com els millors.

17. Per Nathan i per Hachette
dibuixa els llibres de text.

18. Va viure la "Belle Epoque"
i la guerra que disloca.

19. El seu art, sent popular,
als catalans va agradar.

20. La seva literatura,
són records de criatura.

21. Humanitzà els elements,
de la vida del seu temps.

22. Els "Contes del Paradís"
"Les meves nines", "Narcís"

23. "En Peret", "Contes d'argent",
"Clavellina i Crisantem"…

24. "Margarida", "Martinet"
i el gentil"Ametllonet".

25. L'escriptor Francesc Curet
li fou fidel i discret.

26. Mori la Lola a Tiana,
molt plàcida, com Déu mana.

27. L'enterren a Barcelona
amb el llapis i la ploma.

28. L'artista és un referent,
per Catalunya i sa gent.

Text 2007:
Ramon Cuéllar i Sorribes